Vi i Johannesdals östra vattenförening ansvarar för sommarvatten för medlemmar i föreningen.

 

Föreningen bildades 1956 av ett antal sommarstugeägare efter att under sommaren 1955 drabbats av sinande vattenbrunnar som orsakade missväxt. Ett nät av galvaniserade rör lades längs områdets vägdiken till vilka anslutningar kopplades in på de aktuella tomterna.

 

I samband med att området förtätades med villabebyggelse och vägnätet drogs om installerades nya pumpar och ledningarna utbyttes till PVC-rör 1983. Därmed kunde också antalet anslutna villaägare utökas kraftigt. Idag kan föreningen möta önskemål om deltagande från samtliga villaägare inom vårt upptagningsområde.
Per den 31 december 2016 hade föreningen 129 medlemmar.

 

 2018-04-23 

Nu är sommarvattnet igång och vi ser fram emot en sommar med härligt mälarvatten till våra trädgårdar.
Ibland har vi behov av hjälp för tillfälliga punktinsatser, därför välkomnar vi frivilliga som kan bistå med en extra hand eller två när behov uppstår, det kan vara olika typer av punktinsatser som uppstår under en säsong.Kontakta någon av teknikerna och anmäl dig.

På tekniker loggen kan du se genomförda arbeten och kommande arbeten, slå gärna en signal till någon av oss och anmäl om du kan hjälpa till. Vi blir jätteglada för varje extra hand :) 

ÖSTRA VATTENFÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 25/4 kl 19.00, 2018.

Plats; Ängsgården.
Vi bjuder på kaffe med dopp

Alla handlingar finns under fliken årsmöten (ovan)

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

 

 INFORMATION OM STÖRNINGAR, AVBROTT, ÖPPNING OCH STÄNGNING AV PUMPEN !

 

Kontakta oss

Har du som medlem några frågor om sommarvattnet, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finner ni under fliken kontakter