Vi i Johannesdals östra vattenförening ansvarar för sommarvatten för medlemmar i föreningen.

 

Föreningen bildades 1956 av ett antal sommarstugeägare efter att under sommaren 1955 drabbats av sinande vattenbrunnar som orsakade missväxt. Ett nät av galvaniserade rör lades längs områdets vägdiken till vilka anslutningar kopplades in på de aktuella tomterna.

 

I samband med att området förtätades med villabebyggelse och vägnätet drogs om installerades nya pumpar och ledningarna utbyttes till PVC-rör 1983. Därmed kunde också antalet anslutna villaägare utökas kraftigt. Idag kan föreningen möta önskemål om deltagande från samtliga villaägare inom vårt upptagningsområde.
Per den 31 december 2019 hade föreningen 132 medlemmar.

 

 

 

ÖSTRA VATTENFÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 25/3 kl 19.00, 2019.

Plats; Ängsgården.
Vi bjuder på kaffe och bulle

Alla handlingar finns under fliken årsmöten (ovan)

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

 

 INFORMATION OM STÖRNINGAR, AVBROTT, ÖPPNING OCH STÄNGNING AV PUMPEN !

 

Kontakta oss

Har du som medlem några frågor om sommarvattnet, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finner ni under fliken kontakter