Vi i Johannesdals östra vattenförening ansvarar för sommarvatten för medlemmar i föreningen.

 

Föreningen bildades 1956 av ett antal sommarstugeägare efter att under sommaren 1955 drabbats av sinande vattenbrunnar som orsakade missväxt. Ett nät av galvaniserade rör lades längs områdets vägdiken till vilka anslutningar kopplades in på de aktuella tomterna.

 

I samband med att området förtätades med villabebyggelse och vägnätet drogs om installerades nya pumpar och ledningarna utbyttes till PVC-rör 1983. Därmed kunde också antalet anslutna villaägare utökas kraftigt. Idag kan föreningen möta önskemål om deltagande från samtliga villaägare inom vårt upptagningsområde.
Per den 31 december 2016 hade föreningen 129 medlemmar.

 

Valberedningen efterlyser dig som vill engagera dig i Östra vattenföreningens styrelse.
Styrelsen har under ett antal år arbetat väldigt aktivt med att uppgradera såväl pump, ledningssystem som administrativa rutiner. Vi kan idag konstatera att arbetet har gett ett mycket gott resultat. I styrelsen har vi fördelat arbetet på i huvudsak två olika funktioner, teknik och administration. Vi har fyra möten per år inkl årsmötet (två möten på våren och två möten på hösten).  

Om några månader är det dags för årsmöte och som f d ordförande och numera sammankallande i valberedningen hoppas styrelsen och jag att vi kan intressera fler att vara med i en mycket trevligt styrelsegäng. Vi vet idag att vi kommer att ha vakans på posten som sekreterare men är alltid intresserad av flera frivilliga. Vi söker nu dig som kan och vill göra en insats för SOMMARVATTNET.
Hör av dig till valberedningen på mail; karinhbrand@gmail.com


 

.

TACK till alla medlemmar för den här säsongen!
Trots att sommaren inleddes med att vi var tvugna att reparera pumpen så har tillgången till sommarvattnet varit helt ok.
Nu tar vi en välförtjänt vila och ser fram emot vår och sommar 2018.
 

 

 
INFORMATION OM STÖRNINGAR, AVBROTT, ÖPPNING OCH STÄNGNING AV PUMPEN !

2017- 11-01
Nu är sommarvattnt avstängt! Vi vill påminna om att öppna kranar och samtliga ventiler  - se instruktioner  nedan


VIKTIGT! Du som fastighetsägare måste själv tillse att dina slangar, spridare och kranar undehålls, sköts och är rena och i gott skick.

Att vattna med Sjövattenpumpen är en miljögärning  

Kontakta oss

Har du som medlem några frågor om sommarvattnet, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finner ni under fliken kontakter