Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret 2017
 

 
 

Styrelseledamöter valda av årsmötet 2018:
Kjell Walfridsson – ordförande
Anna-Maria Strannerheim – sekreterare
Liza Tarakjian – kassör
Mats Lundin - medlemsansvarig
Lenita Edquist - webb
Stig Leitner - tekniker
Hans Wahlström– tekniker
Mirko Grujicic - tekniker 

 

Gun Eriksson– revisor
Sven-Gunnar Hägg - revisor suppleant

 

Conny Gabrielsson -  valberedning, sammankallande
Anders Ericsson - valberedning

.