Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret 2017
 

 
 

Styrelseledamöter valda av årsmötet 2017:
Kjell Walfridsson – ordförande
Anna-Maria Strannerheim – sekreterare
Tuula Kipinoinen-Ericsson - kassör
Stig Leitner - tekniker
Hans Wahlström– tekniker/expert
Mirko Grujicic - tekniker 

 

Liza Tarakjian – revisor
Gun Eriksson - revisor suppleant

 

Karin Brand – webb, valberedning, sammankallande
Runo Andersson - valberedning

.