Styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret 2019
 

 
 

Styrelseledamöter valda av årsmötet 2018:
Kjell Walfridsson - ordförande
Anna-Maria Strannerheim - sekreterare
Maria Spångberg Persson - kassör
Mats Lundin - medlemsansvarig
Lenita Edquist - webb
Stig Leitner - tekniker
Oskar Carvajal - tekniker
Mirko Grujicic - tekniker 

 

Gun Eriksson– revisor
Sven-Gunnar Hegg - revisor suppleant

 

Conny Gabrielsson -  valberedning, sammankallande
Frank Larsson - valberedning

.