Styrelse, revisorer och valberedning
2017

Styrelseledamöter valda av årsmötet 2017:

Kjell Walfridsson- ordförande
Anna Maria Stranneheim– sekreterare
Tuula Kipinoinen-Ericsson - Kassör
Stig Leinter- tekniker
Hans Wahlström – tekniker
Mirko Grujicic - tekniker suppleanat
 
 

Liza Tarakjan - revisor
Gun Erksson - revisor suppleant
 

Karin Brand -webb, valberedning, sammankallande
Runo Andersson - valberedning